17

Văn phòng ban quản lý

BQL-1

Ban quản lý tòa nhà văn phòng Alpha Tower đươc đào tạo chuyên nghiệp trên nền tảng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế (trước đây do Collier International phụ trách) luôn thể hiện sự hỗ trợ hiệu quả, điều hành linh hoạt, ứng xử thân thiện với khách hàng.

BQL-3

BQL-2

16/12/2014
logo